Dostupná energia
pre vás

Neustáli nárast dopytu po elektrickej energii si vyžaduje hľadať riešenia, ktoré sú udržateľné pre ľudí, krajinu aj ekonomiku.
Energia vyrobená obnoviteľnými zdrojmi ponúka pre Afganistan ďalší rast ekonomiky a prináša nové možnosti v oblasti energetickej stability a ekologickej čistoty krajiny.
Projekt SAPREN ponúka komplexné služby v oblasti podpory výstavby fotovoltických a solárnych zdrojov v Afganistane.

Solárna

energia

solar-energy

Návrh, realizácia, financovanie fotovoltických parkov a fotovoltických zdrojov energie pre verejný sektor.

Čítať viac o solárnej energii ᐅ

Solárny

ohrev

solar-heating

Návrh, realizácia, financovanie riešení solárneho ohrevu vody v infraštruktúre verejného sektoru.

Čítať viac o solárnom ohreve ᐅ

Projekt SAPREN

Slovak Afghan Partnership in Renewable Energy

Projekt SAPREN vznikol za účelom možnosti využitia štátnej podpory exportu Slovenskej republiky pre Afganistan s orientáciou na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie pre verejný sektor krajiny. Slnko ako obnoviteľný zdroj energie dokáže pokryť niekoľko násobne súčasnú energetickú spotrebu krajiny a preto je výstavba fotovoltických elektrárni a solárnych zdrojov tepla veľmi atraktívnou a zaujímavou témou pre vytváranie spolupráce v rámci rozvoja týchto zdrojov. Ponuka skúseností, produktov a riešení so zaujímavým finančným modelom je v potenciálne atraktívnom prostredí, s ľudskými zdrojmi a ekonomicky rozvíjajúcej sa krajine zaujímavou príležitosťou na dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

Čítať viac o projekte ᐅ

Výhody spolupráce

Využitie unikátnej formy štátnej podpory exportu

EXIMBANKA SR preberá riziká financujúcich bánk exportéra

Zníženie rizika nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok

Znižovanie nákladov na riadenie rizika

Odborné a kvalitné ohodnotenie zahraničných subjektov

Slovenčina