Možnosti podpory

Podmienky spolupráce

• Výšku príspevku na odpustenie časti úveru určuje MF SR po prerokovaní s MZV a EZ SR tak, aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru, ktorá sa pohybuje na úrovni 50 %

• Krytie príspevkov z výdavkov štátneho rozpočtu a súčasne budú vykazované do OECD ako štátna rozvojová spolupráca (ODA)

• EXIMBANKA SR v rámci schémy viazanej obchodnej pomoci zastrešuje dorovnávanie úrokových rozdielov a určuje predĺženie splatnosti úveru

• Verejný odberateľ v krajine, kde zvýhodnenie musí alebo môže byť poskytnuté

• Vývozný úver nad 2 roky

• Možnosť poistenia obchodných prípadov, realizovaných v krajinách s nízkymi príjmami

• Možnosť vstúpiť do teritórií, kam doteraz slovenskí exportéri v prípade vôle zúčastniť sa na štátnych tendroch vstúpiť nemohli, nakoľko na uvedené teritórium bolo nevyhnutné poskytnúť fnancovanie za zvýhodnených podmienok

sapren-herat

Princíp spolupráce

Výrobca dodávateľ / SR

poskytuje tovar

Štátna inštitúcia / AFG

Komerčná Banka / SR

financuje projekt

EXIMBANKA / SR

preberá risk a poisťuje

Výhody spolupráce

• Využitie unikátnej formy štátnej podpory exportu

• EXIMBANKA SR preberá riziká financujúcich bánk exportéra

• Zníženie rizika nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok

• Znižovanie nákladov na riadenie rizika

• Odborné a kvalitné ohodnotenie zahraničných subjektov

Modelový príklad realizácie ON-GRID

MV (22kV) Connection to the Grid utility system

No.
Description
on-grid PV = 500 kWp
on-grid PV = 1000 kWp
1. Project Yes Yes
2. Mounting system Yes Yes
3. PV Panels 275 Wp 1818 Pcs. 3636 Pcs.
4. MV/LV substantion, 22kV / 400V 1 Pcs. 1 Pcs.
5. Cables and installation material Yes Yes
6. PV inverters / Decentralized / 25 kW / 3 phase 20 Pcs. 40 Pcs.
7. LV AC part Combiner boxes 5 Pcs. 10 Pcs.
8. Ethernet comm. (inverters monitoring) 1 Pcs. 1 Pcs.
9. Revision Yes Yes
10. Instalation on the place & land works Yes Yes
11. Engineering & Set up & Commissioning Yes Yes
12. TAX / Fee Yes Yes
13. Delivery and transport / secure Yes Yes
TOTAL PRICE w/o VAT 772 900€ 1 461 300€
Price per 1kWp 1 546€ 1 461€
Area requirement (m²) 7 500 15 000

Máte ďalšie otázky o financovaní?

Slovenčina