Projekt SAPREN

Slovak Afghan Partnership in Renewable Energy

Afganistan predstavuje veľký potenciál v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov. Historicky v Afganistane väčšina elektrickej energie je produkovaná z vodných elektrárni (cez 54%) a zvyšok z tepelných zdrojov (najmä uhlia a zemného plynu). Afganistan v súčasnosti vyrába 600 MW len z vodných elektrárni. Dopyt po elektrine rastie stabilne a odhaduje sa že Afganistan bude vyžadovať až 3 000 MW elektriny v 2020 len pre vlastnú spotrebu. Existujú síce riziká s bezpečnosťou, ale krajina začína vo väčšej miere investovať do infraštruktúry telekomunikácie ale hlavne do energetických projektov a rozvoja poľnohospodárstva. Napriek pokroku aký krajina v posledných rokoch zaznamenala, v oblasti zabezpečenia energie pre populáciu viac ako 30 miliónov obyvateľov je stále na spodku tabuľky v porovnaní s vyspelými krajinami. Podľa svetovej banky má prístup k pravidelnému zdroju napájania iba štvrtina obyvateľstva. Afganistan so svojimi 300 slnečnými dnami v roku (3 000 slnečných hodín) a priemernou radiáciou 6,5kWh/m2 vytvára ideálne podmienky pre realizáciu solárnych riešení.

Cieľom projektu je prezentácia solárnych riešení, ktoré predstavujú spoľahlivé, dostupné a hlavne rýchle riešenie nedostatku elektriny najmä v odľahlejších častiach krajiny a nadviazanie partnerstiev, ktoré by vedela spoločnosť využiť pri realizácii ďalších projektov. V spolupráci s exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (Eximbanka SR), ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny dokážeme ponúknuť riešenia s vysokou kvalitou a efektivitou za veľmi výhodné finančné podmienky.

Krajina v súčasnosti využíva veľké množstvo nafty na výrobu elektrickej energie, čo môže byť výrazne znížené tým, že sa v rôznych provinciách Afganistanu zriadia solárne elektrárne s veľkosťou MW. Solárne systémy by mali zabezpečovať elektrickú energiu pre verejný sektor (Školy, nemocnice, kliniky, mále farmy, …).

Afghanistan – Annual Flat Plate Tilted at Latitude
Zdroj: National Renewable Energy Laboratory
Autor: Donna Heimiller

Solárna energia v Afghanistane

222000MW

kapacita

300slnečných dní

každý rok

6.5kWh/m²

denne

Prioritný sektor pomoci

pre Afghanistan

Energetika

Výroba elektrickej alebo tepelnej energie zo slnka je jednou z ciest rozvoja energetických zdrojov v moderných krajinách s orientáciou na udržateľnosť našej planéty.

Verejná správa

Verejná správa (budovy ministerstiev a štátnych úradov, nemocnice, letiská, banky, …) predstavuje významného konzumenta elektrickej aj tepelnej energie. Aj preto je nevyhnutné pre vykrytie energetických požiadaviek hľadať nové zdroje energie. Program SAPREN je zameraný na podporu výstavby nových zdrojov energie pre sektor verejnej správy.

Solárna energia

Fotovoltické elektrárne a solárne zdroje tepla dnes prispievajú k udržateľnosti zdrojov našej planéty. Výstavba nových solárnych zdrojov energie si vyžaduje nielen odborné vedomosti, ale aj kvalitné zariadenia, zodpovedný a spoľahlivý servis. Odplatou je následne čistá energia ktorou je možné dlhodobo zásobovať jednotlivé aplikácie a tak naďalej rozvíjať ekonomiku krajiny.

Cielená pomoc

Cieľom programu je mobilizácia finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít v oblasti rozvoja a budovania obnoviteľných zdrojov energie v krajine, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov v krajine.

Slovenčina