Partneri

projektu SAPREN

partners-elvosolar

Elvosolar a.s.

Od svojho vzniku v roku 2009 sme postavili a úspešne zapojili do distribučnej siete 32 fotovoltických elektrární. V súčasnosti zabezpečujeme prevádzku a komplexný servis pre 38 elektrární s celkovým inštalovaným výkonom do 40 MWp a zároveň realizujeme ďalšie nové stavby sieťových, hybridných aj ostrovných fotovoltických elektrární od jednotiek kilowattov po desiatky megawattov. To nás zaraďuje medzi najkompetentnejšie spoločnosti v oblasti realizácií a správy fotovoltických elektrární s významným podielom na trhu v regióne.

V rámci inovácií a udržateľnosti našej planéty rozvíjame v celom regióne oblasť optimalizácie spotreby energií a výrobu energií z obnoviteľných a odpadových zdrojov. Kombinujeme najnovšie prístupy k optimalizácii spotreby energie a technológie auditov energetickej náročnosti. Praktické dlhoročné skúsenosti z analýz, z projektovania, budovania a správy zariadení pre optimalizáciu spotreby energií a obnoviteľných zdrojov energií vám garantujú dodávku kvalitného riešenia s profesionálnym prístupom pred, počas a po jeho inštalácii so zárukou spoľahlivej a úspornej prevádzky.

Navštívte stránku partnera: www.elvosolar.sk

LEMA Consultants

Obchodno – poradenská spoločnosť s kľúčovými odbornými znalosťami v oblasti energetického auditu, výpočtov prenosu tepla a simulácie (stavba), energetickej efektívnosti, integrácie obnoviteľnej energie a klímy (ekológia).

Poskytuje poradenské služby a ekonomické riešenia, odborné znalosti v oblasti efektívnej spotreby energie, zvyšovanie energetickej účinnosti a využívanie efektívnych technológií obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho uskutočňuje proaktívne školenia, kampane zamerané na informovanosť a osvetu a workshopy.

Má jasnú víziu vo vzťahu ekonomických činností človeka v interakcii „spoločnosť – energia – ekológia“,

Disponuje odborníkmi s teoretickými a praktickými skúsenosťami s vysokoškolským vzdelaním na úrovni doktorandov, docentov a profesorov v oblasti prenosu tepla budov, obnoviteľnej energie a ekológie, pôsobiacich na univerzitách vo významných výskumných centrách v Európe.

Od roku 2008 aktívne participuje na projektoch v oblasti ekológie a znižovania energetickej náročnosti budov v Afganistane.

Semináre a konzultácie sú cestou pre hlbšie porozumenie problematiky a otvárajú cestu pre ďalší rozvoj krajiny.

Navštívte stránku partnera: www.lemaconsultants.com

SlovakAid

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom. Táto zmena vyplynula z pozitívneho vývoja slovenskej politicko – ekonomickej situácie ako aj intergrácie do strategických medzinárodných štruktúr (EÚ, OECD, NATO). Od roku 2003 prešla slovenská rozvojová agenda dlhou cestou a stala sa účinným  nástrojom a integrálnou súčasťou zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) sa podarilo vybudovať inštitucionálny, právny i strategický rámec rozvojovej pomoci. MZVaEZ SR roku  2007 zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá,  v zmysle svojho štatútu, nadobudla kompetencie administratívnych a kontraktačných jednotiek Trustového fondu (ACU TF) a Bratislava – Belehrad fondu (ACU BBF), ktoré do vytvorenia agentúry realizovali projektové cykly v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.

Navštívte stránku partnera: www.slovakaid.sk

Slovenčina